Giảm giá!

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone gia đình OZ- 01G

3,000,000 2,500,000
Giảm giá!

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone gia đình OZ- 02G

4,000,000 3,200,000
Giảm giá!

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone gia đình OZ- 03G

6,000,000 4,500,000
Giảm giá!

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone gia đình OZ- 04G

8,000,000 6,500,000
Giảm giá!

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone bán công ngiệp OZ- 05G

9,800,000 8,200,000

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-06G

12,000,000
Giảm giá!

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-07G

14,500,000 12,500,000
Giảm giá!

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-08G

16,500,000 14,500,000

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-10G

15,000,000
Giảm giá!

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-10S

19,500,000 16,500,000
Giảm giá!

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-20S

40,000,000 35,000,000
Giảm giá!

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy ozone công nghiệp OZ-30S

58,000,000 47,000,000
Giảm giá!

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy ozone công nghiệp OZ-40S

75,000,000 68,000,000
Giảm giá!

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy ozone công nghiệp OZ-50S

115,000,000 95,000,000
Giảm giá!

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-60S

120,000,000 105,000,000

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-70S

30,000,000

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-80S

25,000,000

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-100S

22,500,000

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-120S

25,000,000

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-150S

25,000,000

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-200S

25,000,000

THIẾT BỊ OZONE CÔNG NGHIỆP

Máy Ozone công nghiệp OZ-250S

25,000,000

Khử mùi hóa chất Salon tóc

Thiết bị khử mùi OZ-5M

7,000,000

Khử mùi hóa chất Salon tóc

Thiết bị khử mùi OZ-4M

7,000,000

Khử mùi hóa chất Salon tóc

Thiết bị khử mùi OZ-3M

7,000,000

Khử mùi hóa chất Salon tóc

Thiết bị khử mùi OZ-2M

7,000,000
Giảm giá!
1,900,000 1,700,000
Giảm giá!
15,000,000 12,500,000
Giảm giá!
2,500,000 1,800,000
Giảm giá!
Giảm giá!
5,000,000 3,500,000
Giảm giá!
3,200,000 2,800,000

THIẾT BỊ OZONE DÂN DỤNG

Máy Bkozone H08

800,000

Máy tạo khí ozone

Máy sục Ozone Bách khoa H08.1

800,000

Máy khử độc ozone

Máy Ozone Protech

1,200,000

Máy tạo khí ozone

Máy tạo ozone và ion âm BKST

1,200,000